Wiskunde-huis
06-20971454

Rekentoets   

Lukt het je niet om voor de rekentoets op de middelbare school of het rekenexamen voor het MBO een voldoende te halen dan zal extra oefenen je helpen.

Het Wiskunde-huis biedt bijlessen aan voor dit specifieke probleem. Je krijgt bij voorkeur met minimaal twee leerlingen tegelijk bijles. Samen werken aan rekenen maakt het leuker en leerzamer. Door samen veel sommen te oefenen, zelf sommen te bedenken of uitleg aan een ander te geven zal er zelfvertrouwen ontstaan. Je gaat rekensommen al snel zien als uitdagende puzzeltjes.

Wil je hulp om je rekentoets of rekenexamen met een voldoende af te ronden, neem dan contact op met het Wiskunde-huis.

afspraak maken

>Rekentoets