Wiskunde-huis
06-20971454

Propedeuse HBO / WO

Wiskunde-huis propedeuseIs het vak wiskunde voor jou een probleem, vraag jij je ook af hoe je ooit je studiepunten voor wiskunde gaat halen, dan zijn bijlessen bij het Wiskunde-huis voor jou een goede ondersteuning.

In het eerste jaar van het HBO en de universiteit moet je wennen aan het hoge tempo waarmee de stof wordt behandeld. Voor het vak wiskunde betekent dat al snel dat je achter gaat lopen met alle gevolgen van dien. Het vereiste aantal studiepunten om door te mogen naar het tweedejaar maakt het nog belangrijker dat je alles uit de kast haalt om wiskunde in het eerste jaar te halen. In het tweedejaar herkansen zonder de lessen te volgen is lastig en vereist veel discipline.

Het Wiskunde-huis kan je ondersteunen op een manier die jij prettig vindt. Je kan een intensieve training volgen als voorbereiding voor een tentamen of bijvoorbeeld eens in de twee weken een paar uur. Of misschien heb je alleen hulp nodig bij een bepaald onderwerp.

Denk je dat je hierbij gebaat bent, neem dan contact op met het Wiskunde-huis.

afspraak maken

>Propedeuse HBO en WO